Marina Aagaard, MFT

Aldring er en naturlig proces, der ikke kan standses eller forebygges; den fysiske kapaciteter falder gradvist efter de 35 år. Til gengæld kan den funktionelle, oplevede, aldring decellereres og sygdom og svækkelse kan til dels modvirkes eller mindskes.

Biologiske aldersforandringer er en kombination af indre forandringer og ydre påvirkninger og det kan være svært at skelne dem fra hinanden:

Aldersbetingede (endogene) påvirkninger
Universelle, indre påvirkninger, langsomt fremadskridende DNA-skader på generne.

Aldersrelaterede (eksogene) påvirkninger
Ydre påvirkninger, som kroppens celler udsættes for via livsstilen som eksempelvis sol, røg, kost og (in)aktivitet.

Man kan gøre meget for at fremme sundhed og velvære ved at have fokus på KRAM-faktorerne, implementer gradvist sundere vaner:

Kost – varieret, velsmagende kost og ca. 1½ liter vand, 8 glas vand, per dag
Rygning – stop rygning, få hjælp til rygestop på stoplinien.dk – kom ud i den friske luft
Alkohol – nyd med måde og med mad, max. 7/14 (K/M) genstande pr. uge
Motion – vær fysisk aktiv dagligt og dyrk motion mindst to gange om ugen