Af Marina Aagaard, MFT

Jævnfør forskning i aldring er udtrykket anti-aging skudt ved siden af. Aldring er uafvendelig selvom man på forskellig vis kan holde form og funktion vedlige.

Anti-aging (anti-ageing) definition

(Et produkt eller en behandling) designet til at forsinke, bremse (modvirke?) aldringen(s) effekt på udseendet eksempelvis som i anti-ageing creme.

Udtrykket anti-aging anvendes om at forsinke aldringsprocesssen. Men selvom kroppens celler er designede til at reparere sig selv efter skader, formindskes denne evne med årerne og aktuelt er længste ‘holdbarhed’ omkring 100-120 år, selvom forskere mener vi kan blive omkring 150 år.

Anti-aging er stadig et meget udbredt udtryk, det er populært, men ikke så præcist – og ingen produkter har endnu kunnet leve op til det navn. Træning kommer tættest på.

Well-aging definition

I de senere år er man begyndt at tale om well-aging i stedet for – en mere præcis betegnelse; meget indirekte oversat at ‘man ældes med ynde’.

Ifølge Dr. Anjali Joseph, forskningsleder på Center for Health Design, USA, i Long-term Living defineres well-aging eller aging well af tre komponenter:

 1. En lav risiko for sygdom og sygdoms-relaterede handicap
 2. Høj mentalt og fysiskt aktivitetsniveau (engagement)
 3. Aktivt engagement i og med livet

Hovedbestanddele i successfuld aldring

Teoretiske definitioner

 • Livslængde
 • Livstilfredshed og velvære (inkluderer glæde og trivsel)
 • Mentalt og psykologisk helbred, kognitiv funktion
 • Personlig udvikling, lære nye ting
 • Fysisk helbred og funktion, uafhængig fungeren
 • Psykologiske karakteristika og ressourcer, inklusive opfattet autonomi, kontrol, uafhængighed, tilpasningsevne, coping, selvværd, positiv tankegang, mål, goals, selvopfattelse
 • Social, fællesskab, fritidsaktiviteter, integration og deltagelse
 • Sociale netværker, støtte, deltagelse, aktivitet

Yderligere læg definitioner

 • Resultater
 • Glæde ved ernæring
 • Financiel sikkerhed
 • Naboskab
 • Fysisk fremtoning
 • Produktivitet og indsats i livet
 • Humoristisk sans
 • Målbevidsthed, mening
 • Spiritualitet

Bowling A, Dieppe P (2005). What is successful ageing and who should define it? BMJ.