Af Marina Aagaard, MFT (Senior Fitness: Det Skal Der Til! Reblogged)

Jo ældre man bliver, desto mere skal man træne for at opnå samme resultat.

Alligevel er det ikke så hårdt som det – og det er aldrig for sent at gå i gang.

Forenklet sagt svinder muskelmassen gradvist med alderen og en større del af kroppens væv bliver fedtvæv i forhold til muskelvæv – muskelvæv er særligt aktivt væv, der holder stofskiftet i gang og forbrænder fedt – derfor skal der mere til som ældre.

Uanset alder vil træning dog gøre en kæmpe forskel og ældre aktive kan træne sig til samme form som 20 år yngre inaktive. Selvom der skal arbejdes for det, er det det hele værd. Træning – især styrketræning – sikrer, at kroppen bevarer en god funktionsevne langt op i årene.

Trænes der med et effektivt program,
skal der ikke trænes så hårdt og længe.
Anbefaling styrketræning: 2-3 gange pr. uge,
5-10 øvelser, 1-3 sæt a 10-15 gentagelser.

Nyere forskning har vist, at ældre motionister og sportsudøvere i op til 70- og 80-års-alderen,

1) har næsten lige så meget lår-muskelmasse som de, der er i 40’erne,

2) har begrænset fedtinfiltration og

3) bevarer en høj grad af styrke.

Selvom undersøgelsen omfatter ældre sportsudøvere, der stiller op i Masters konkurrencer i fx atletik og cykling, er det ikke urealistisk at forestille sig, at resultaterne kan gælde for en del af de ældre elitemotionister, der styrketræner og dyrker spinning næsten dagligt.

Denne undersøgelses resultater 

modsiger den almindelige betragtning, at muskelmasse og styrke falder som en funktion af aldring alene. I stedet kan det være, at denne nedgang signalerer effekten af kronisk inaktivitet i stedet for muskelaldring (…).

Vedligehold af muskelmasse og styrke kan mindske eller eliminere fald, faldende funktionsevne og tab af uafhængighed, som typisk ses hos ældre”.

Læs mere:

Chronic Exercise Preserves Lean Muscle Mass in Masters Athletes

Fitness – i bedre form på kortere tid

Senior Fitness – motiverende og målrettet motion for hjerne og krop.