Af Marina Aagaard, MFT

Fysisk aktivitet og en rimeligt sund livsstil betaler sig.
Mere end du måske tænker over til daglig. Hold ved og hold dig sund.
Er du aktiv? Bliv ved. Er du fysisk inaktiv? Gå i gang. 

Landets fem regioner spurgte sidste år 300.000 borgere, hvoraf de 180.000 svarede på spørgsmålet:

Hvordan har du det?

Data er nu indsamlet, analyseret og sammenlignet med tal fra 2013. Der er tilbagegang  i sundheden …


Danskernes Sundhed 2017 (offentliggjort 6.3.2018)

Det er triste tal, der sender et signal om at det er på tide at tage fat, for at hanke op i sundheden:

51 % af danskere – over halvdelen – lider af moderat eller svær overvægt (4,2 % stigning).

~17 % af danskerne er fede

15,9 % erkender, at de spiser forkert

11,3 % har dårligt fysisk helbred

35,6 % lider af langvarig sygdom (o. 6 mdr.), eftervirkning, handicap etc.

35,6 % har haft meget generende smerter eller ubehag inden for de seneste 14 dage.

13,2 % har dårligt mentalt helbred

7,0 % har været deprimeret, ulykkelig eller meget nedtrykt de seneste 14 dage.

25,1 % lider under et højt stressniveau (4,3 % stigning)

13,6 % har været meget generet af søvnbesvær inden for de seneste 14 dage.

15,9 % har et usundt kostmønster (set ud fra frugt, grønt, fisk og fedt parametre)

22,4 % danskere ryger dagligt eller indimellem, svarende til cirka en million danskere.

16,9 % danskere ryger dagligt (et fald på 4 %).

6,9 % danskere overskrider Sundhedsstyrelsens alkohol højrisikogrænse (fald på 3,7 %).


De tal bør være kalde på handling straks.

Både på samfundsplan og individplan.

Men vent ikke på politiske initiativer. Er fysikken, sundheden og helbredet ikke godt? Så gør noget selv. Nu. I dag.


Læs mere:

Danskernes sundhed.dk (Den Nationale Sundhedsprofil for 2010, 2013 og 2017)

Sundhedsstyrelsen: Faktaark om undersøgelsen: Hvordan har du det – 2017?

Taljemål: Tjek din omkreds og sundhed

BMI: Body Mass Index