Sarkopeni står for aldersbetinget tab af muskelmasse, hvilket skyldes en reduktion i antallet af muskelfibre og i størrelsen af de enkelte fibre.
Tab af muskelmasse hænger sammen med tab af muskelstyrke og kraft og dermed funktionsevne. Derfor er det essentielt at dyrke styrketræning som voksen og ældre.

Ifølge eksperter, er det “svært at fastslå, i hvor høj grad sarkopeni skyldes aldring i sig selv eller fysisk inaktivitet, men reduktion i muskelmasse og nedgang i funktionsevne ses også hos fysisk aktive og idrætsudøvere”.

Fra 50-årsalderen reduceres muskelmassen med ca. 1 % årligt. I en gruppe på 808 ældre personer var forekomsten af sarkopeni 13-24 % for personer under 70 år og mere end 50 % for +80-årige.

Nyere forskning er heldigvis opmuntrende. Livslangt trænende kan opretholde funktionsevnen langt op i alderen, hvilket master atleter i mange idrætsdiscipliner vidner om.

Styrketræning er det mest effektive middel til at opretholde muskelmassen, og det er ikke så meget, der skal til for at opnå betydelige resultater: 2 gange om ugen a 30-60 minutter (maksimum) kan gøre en stor forskel og forhindre tab af funktionsevne i hverdagen. Generelt kan mange ældre undgå rollator ved at styrketræne.


Fra magasinet Journal of Cachexia Sarcopenia Muscle (2010), von Haehling S, Morley JE, Anker SD.
An overview of sarcopenia: facts and numbers on prevalence and clinical impact. (oversat):

Efter ca. 50 år falder muskelmassen med en årlig rate på 1-2 %. Muskelstyrken falder med 1,5% mellem 50 og 60 og derefter 3%. Årsagerne til ændringerne er denervering [tab af nerveforsyning, elektriske impulser] af de motoriske enheder [musklens mindste mekaniske enheder] og en nettoomdannelse af hurtige type II muskelfibre til langsomme type I fibre med resulterende tab i muskelkraft, der er nødvendig for aktiviteter i dagligdagen. [langsomme fibre er udholdende, mens de hurtige fibre er eksplosive, hvilket man har brug for i daglig funktion som at rejse sig fra en stol, gå på trapper og bremse et fald].
Derudover deponeres lipider [fedtstoffer] i musklerne, men de ændringer fører normalt ikke til tab i kropsvægt.

Når muskelmassen hos ældre falder under 2 standardafvigelser af middelværdien af ​​en ung kontrolgruppe, og ganghastigheden falder under 0,8 meter/sekundet, kan det give en klinisk diagnose af sarkopi.

Vurdering af muskelstyrke ved hjælp af tests som den korte fysiske ydeevne batteritest, en up-and-go test (man rejser sig og går), eller trappegang-test-prøven kan også medvirke til at fastsætte diagnosen.

Sarcopeni er en af ​​de fire hovedårsager til tab af muskelmasse. Det anslås, at i gennemsnit er 5-13% af de ældre i alderen 60-70 år ramt af sarkopi. Tallene stiger til 11-50% for ældre i alderen 80 eller derover.

Sarcopeni kan føre til svaghed, men ikke alle patienter med sarkopi er svagelige. Sarkopi er cirka dobbelt så almindeligt som svagelighed. Flere undersøgelser har vist, at risikoen for fald er signifikant forhøjet hos personer med nedsat muskelstyrke. Behandling af sarkopi forbliver en udfordring, men der er opnået lovende resultater ved hjælp af progressiv styrketræning, hormon- eller medicinbehandling.
Interessante kostmæssige tiltag (interventioner) inkludererer høj-kalorie kosttilskud og essentielle aminosyrer, som støtter muskelfiber opbygning (synteste).


Læs mere:

Sarcopenia and Exercise “The State of Art”

An overview of sarcopenia: facts and numbers on prevalence and clinical impact.

Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling (Sundhedsstyrelsen)

Strength and muscle mass loss with aging process. Age and strength loss

Videnskab: Sådan holder man topformen i 21 år

Advertisement