Biologiske aldersforandringer er en kombination af indre forandringer og ydre påvirkninger.

Aldersrelaterede (eksogene) påvirkninger:
Ydre påvirkninger fx livsstilsfaktorer som sol, røg, kost og, motion (eller mangel på samme).

Aldersbetingede (endogene) påvirkninger:
Universelle, indre påvirkninger, langsomt fremadskridende DNA-skader på generne – evnen til at regenerere og reparere vævet efter skader svinder.

Nyere forskning viser, at mange proteiner og signalveje er forbundet med aldring; genetiske studier har kastet lys over faktorer, som tilsyneladende er forbundet med en længere levetid (generne FOXO3 og IL6).

Ifølge videnskab.dk:

Sund aldring er endnu ikke blevet forbundet med gener, der er associeret med lang levetid.

Sund aldring er snarere forbundet med fravær af risikofaktorer for Alzheimer og hjertekarsygdomme – og ikke mindst med god kognitiv funktionsevne.

Læs mere i Videnskab.dk oversigtsartikel:

Status: Det ved forskerne om aldringens mysterier

Foto:
U.S. Department of Energy Human Genome Program – http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2006/03/16/22mar_telomeres_resources/caps.gif, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5234303