Har du nogensinde udfyldt et spørgeskema på nettet eller i et livsstilsmagasin, hvor resultatet blev et alternativt aldersmål? Ved du hvor gammel din krop eller dit sind er sammenlignet med din officielle alder? Og ved du i så fald så om du er ældre eller yngre end dig selv? Så er vi en gruppe humanistiske sundhedsforskere, der gerne vil i kontakt med dig. Vi er i gang med at undersøge folks motivation for at opsøge og benytte alternative aldringsmål og derfor har vi brug for at tale med dig – uagtet om du er seriøst sundhedsinteresseret eller blot for sjov har udfyldt et skema.

Hvis du har erfaring med sådanne spørgeskemabaserede aldrings- og sundhedstests, og har tid og lyst til at deltage i et interview om dine oplevelser og tanker herom, så kan du skrive til vores videnskabelige assistent Asger (aahansen@hum.ku.dk). Hvis du blot er nysgerrig men gerne vil vide mere, kan du gå ind på vores hjemmeside www.core.ku.dk/research/ceha/ og læse om projektet Biomarkers of ageing: Use of internet ‘measurement of biological age’ website services.
Vi glæder os til at høre fra dig, og takker på forhånd for hjælpen!