Motion som medicin vinder frem globalt og lokalt.
Fysisk aktivitet virker i nogle tilfælde lige så godt som
– eller endda bedre end – medicin.

Er du i tvivl? Et par uddrag fra Sundhedsstyrelsens seneste håndbog (2018):

Fysisk aktivitet forebygger for tidlig død og en række sygdomme – bl.a. hjertekarsygdomme, type-2 diabetes, det metaboliske syndrom og tyktarmskræft – som er hyppige i den danske befolkning. Derudover er den mere strukturerede fysiske træning en effektiv behandling af mange sygdomme.

Har du ikke tid? Find tiden. Fordi motion muliggør alt det, du gerne vil:
Være aktiv sammen med familie, gå ture, dyrke hobbies, spille spil (fysisk aktivitet styrker koncentration og hukommelse).

Fysisk aktivitet hos ældre har samme forebyggende virkning som hos voksne, men dertil kommer, at fysisk aktivitet medfører betydelige funktionsforbedringer, som hos ældre har speciel betydning for opretholdelse af en normal dagligdag og forbedring af livskvalitet.

Ældre har en lav fysisk reservekapacitet, hvilket betyder, at daglige aktiviteter udgør en stor belastning. Ældres mulighed for at øge fysiskydeevne er procentuelt lige så stor eller større end hos yngre personer, og træning har derfor en betydelig effekt på funktionsevne. Yderligere reducerer en forøgelse af muskelstyrke risikoen for fald og dermed for osteoporotiske frakturer [knoglebrud].


Anbefalinger for fysisk aktivitet

Almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter defineres i anbefalingerne som de aktiviteter, man hyppigt udfører i dagligdagen af kort varighed (under 10 minutter) uanset deres intensitet.

Hvis man har en diagnose, hvor fysisk aktivitet er en del af behandlingen, bør man være fysisk aktiv på en måde og i et omfang, der er effektivt i forhold til diagnosen og samtidig tager hensyn til ens mobilitet. 


Anbefalinger for fysisk aktivitet for voksne (18-64 år)

 • Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen.
 • Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter.
 • Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.
 • Mindst 2 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 20 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken.
 • Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden.
 • Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.

Anbefalinger for fysisk aktivitet for ældre (+65 år)

 • Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen.
 • Aktiviteten skal være med moderat intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 30 minutter
  deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.
 • Mindst 2 gange om ugen skal der indgå aktiviteter af mindst 20 minutters varighed, som vedligeholder eller øger konditionen og muskel- og knoglestyrken.
 • Lav udstrækningsøvelser mindst 2 gange om ugen af mindst 10 minutters varighed for at vedligeholde eller øge kroppens bevægelighed.
 • Udfør desuden regelmæssigt øvelser for at vedligeholde eller øge balanceevnen.
 • Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.
 • Øvelser, der vedligeholder eller øger kroppens smidighed og balanceevne er for at opretholde evnen til at klare dagligdagsfunktioner og for at reducere risikoen for fald eller andre skader i hverdagen.

Rigtig god træningslyst.

Du kan finde inspiration til træning her:

Kend din træningsform: Kredsløbstræning og konditionstræning

Kend din træningsform: Styrketræning – målrettet muskeltræning

Kend din træningsform: Mobility og bevægelighedstræning

Balancetræning: 3 basisbalancer, der gør dig stærk og stabil

Se også under Video/øvelser menuen.


Foto: Julia Wolpert