Ældre som regelmæssigt dyrker fysisk aktivitet kan mindske risikoen for aldersrelateret tab af kognitiv (mental) funktion og demens.

I et nyere forsøg fra Goethe Universitetet i Frankfurt har man undersøgt effekten af regelmæssig motion på hjernens stofskifte og hukommelsen hos 60 ældre mellem 65 og 85 år.

Motionsgruppen cyklede på motionscykler i 30 minutter 3 gange om ugen i 12 uger.

Efter forsøgets afslutning fandt forskerne, at fysisk aktivitet ser ud til at påvirke hjernens stofskifte ved at modvirke forøgede mængder af hormonet cholin – en øget koncentration af cholin ses i forbindelse med øget tab af nerveceller.

Fysisk træning medførte en stabil koncentration af cholin i hjernen, mens cholin niveauer øgedes hos kontrolgruppe (som ikke deltog i cykeltræningen).

Før man dog beslutter sig for at prioritere cykling over alt andet: Man bør afsætte tid til styrketræning et par gange om ugen og vægtbærende motion som gang, der styrker knoglerne – i modsætning til cykling. 

Reference:

How physical exercise prevents dementia
SMART study reveals changes in brain metabolism

Foto: Monark